struktura zaposlenih

Ko čini naš tim?

Licence

Licencirani stručni tim

Kadar

Visokoobrazovani kadar

Rukovaoci

Licencirani rukovaoci 

Naš tim

 Sa zaposlenih 60 radnika raznih profesija sa akcentom na visokoobazovane stručnjake iz oblasti građevinarstva, vodoprivrede, šumarstva, pratećih oblasti i visokoklvalifikovanim i kvalifikovanim kadrom rukovalaca građevinske mehanizacijom i opremom, težimo da sve izazove i zadatke pred nama izvršavamo profesionalno i efiksano.

Visokoobrazovani kadar

Licencirani stručni tim građevinskih, geodetskih, šumarski, rudarskih i poljoprivednh inženjera i tehničara

Licencirani rukovaoci građevinskom mehanizacijom i opremom

KONTAKTIRAJTE NAS

Tu smo za sva Vaša pitanja