Licenca

 
02.april 2018.

Važeću Licenca br.325-00-00166/2018-07

Posedujemo licencu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republičke direkcije za vode za obavljanje poslova sprovođenja odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda, održavanja regulacionih i zaštitnih objekata i pratećih uređaja na njima, održavanja melioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, izvođenja sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima, staranja o funkcionisanju vodnih objekata i sistema i praćenja stanja vodnih objekata.