AHWI RF 800

Rotovator

 

 

 

Opseg snage u kS: 200 - 360

Radna širina: 2300 mm / 90,6 in

Težina: 4300 kg

Radna dubina do 400 mm

Kačenje na 3 tačke

Savršeno usitnjavanje sa optimalnim uzorkom sečenja obezbeđuje UPT sistem alata

Opcija rotiranja rotora unazad

R800 pokriva širok spektar primena sa traktorima u višoj klasi snage do 360 KS